Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, buna inanarak tam 46 yıldır Türkiye Bilişim Derneği (TBD) çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı faaliyete bir yenisini ekliyoruz. TBD olarak, Eylül ayı içinde “1.KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ”Ankara’da yapılacaktır.

Kongremiz, konularında uzman konuşmacıları seçkin katılımcılar ile Ankara Sheraton Otelinde buluşturacaktır. Bu yıl birincisini Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası ile beraber düzenleyeceğimiz Kongreyi her yıl Eylül aylarında düzenlenmeye devam ederek gelenekselleşen bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kararı almamızın en önemli nedeni, ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasını görmemiz olmuştur.

Daha fazla bilgi almak için:Bilgi Linki