Çırak Atölye- Algoritma ve Kodlamaya Giriş Demo Eğitimi 
(11-16 Yaş)

Eğitim kimlere hitap ediyor?
• Algoritma geliştirmek isteyen,
• Algoritmik düşünce yapısına sahip olmak isteyen,
• Algoritmalar konusunda kendini yetersiz hisseden,
• RAPTOR programını öğrenmek ve kullanmak isteyen,
• Algoritmadan kodlamaya nasıl geçiş yapabileceğini bilemeyen,
• Programcı olmak isteyen ama ilk önce hangi programlama dilini öğrenmek istediğine henüz karar verememiş olan öğrenciler katılabilir.

Neler Kazanıyoruz?
• Algoritma nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
• Algoritmik düşünce nedir? Nasıl algoritmik düşünce kazanabilirim?
• Niçin algoritmalar önemlidir?
• Nasıl algoritma tasarlayıp, oluşturabilirim?
• Günlük yaşamdan algoritma örnekleri?
• Önemli bilgisayar algoritmaları ve çalışma mantıkları?
• Akış şemaları (Flowchart) ile algoritmaların gerçekleştirimi?
• RAPTOR programı ile nasıl algoritma tasarlanır?
• Algoritmayı nasıl koda dönüştürürüm?

Eğitim Akışı:

1. Algoritma nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? (Algoritma örnekleri)

2. Akış şemaları (Flowchart) ile algoritmaların gerçekleştirimi

3. RAPTOR programına giriş

Eğitimimiz ücretsiz olup, katılmak için form doldurmanız gerekmektedir. 
Form için : Form Linki